GranTurismo Slovenia
October 24, 2020

Gran Turismo Sport Slovenija

Pravilnik za sezono 2020

ŠPORT PRAVILNIK DRŽAVNEGA IN POKALNEGA PRVENSTVA V GRAN
TURISMO SPORT SLOVENIJA ZA SEZONO 2020

 1.      
RAZPIS

 Strokovni svet Gran Turismo Sport Slovenija
razpisuje državno prvenstvo Republike Slovenije v GTSS v letu 2020, skladno s
pravili FIA, določili Športnega pravilnika in pravilnika organizatorjev GTSS
tekmovanja.

 Dodatek in spremembe tega pravilnika bodo v
slovenskem jeziku in bodo uporabljene tudi za tolmačenje le tega.

 FIA komisija GTSS lahko sproti
spreminja/dopolnjuje pravila, ampak je obvezana v 12 urah seznaniti vse udeležence
tekmovanja o morebitnih spremembah.

 Obvestila so objavljena na www.granturismo.si, FB strani GT SPORT
SLOVENIA, GT Sport Slovenia, Playgame.si, če nekdo ni prebral obvestila je za
posledice odgovoren sam.

 2.      
PRIJAVA

 Prijava novih tekmovalcev ni možna med
tekočo sezono. Prijave so odprte en mesec pred pričetkom nove sezone.
Za prijavo v GTSS prvenstvo potrebujemo
vaše ime in priimek, ter ime vašega PSN računa pod katerim bi tekmovali.
Prijave pošljete na info@playgame.si

Novi udeleženci začnejo na najnižjem serverju SV2 oziroma SV3. Vsi datumi dirk
so javno dostopni na Facebook strani GT Sport Slovenia, spletni strani www.granturismo.si.

 2.1. NAPREDOVANJE/NAZADOVANJE

Iz serverjev (SV2 in SV3) na
koncu sezone napredujejo prvi trije uvrščeni (prvi trije iz SV2 pridejo v SV1
prav tako iz SV3 v SV2) . Zadnji trije pa padejo na nižji server v tem primeru
iz SV2 v SV3 ali iz SV1 v SV2. Pritožba na to ni mogoča. Če se nekdo
samovoljno pridruži v server višjega ranga brez, da bi to bilo odobreno s
strani FIA, se ga kaznuje tako, da se mu dosežene točke ne upoštevajo.


Če ima nekdo isto število točk na koncu sezone se upošteva kdo je na zadnji
dirki osvojil večje število točk.

Udeleženec ki želi zapustiti GTSS prvenstvo mora posredovati e-mail (spodaj
napisan) in obrazložiti zakaj zapušča prvenstvo. Udeleženec ki zapusti
prvenstvo in se želi prijaviti/vrniti v tekmovanje se obravnava kot novi
sodelujoči. Prične s tekmovanjem na SV3 oz. SV2 serverju. Voznik kateri je bil
prisoten samo eno dirko ali dve, nato ga pa do konca sezone ni bilo, se mu
točke izničijo in se ga ne upošteva kot tekmovalca prvenstva. Neaktivni
vozniki bodo izbrisani iz seznama udeležbe.

  3.      
KOLEDAR DIRK

 Koledar dirk je objavljen na uradni spletni
strani GTSS, http://www.granturismo.si,

v uradni skupini GT SPORT SLOVENIA in GT
Sport Slovenia ter na FB strani Playgame.si

 4.      
VODSTVO DIRKE

 4.1. Vodenje dirke in nadzor nad vodenjem
dirke izvaja kreator serverja GTSS.

 Kreator serverja mora imeti sledečim dnevni
red:

·     
Ugotovitev prisotnosti.

·        
Pregled uradnega treninga in kvalifikacij.

·        
Potrditev štartne liste in izhoda na štart.

 Kreator serverja po končani dirki:

·        
Obravnava morebitne proteste.

·        
Poroča o poteku tekmovanja.

·        
Poročilo dirke, slikanje rezultatov dirke.

·        
Deljenje posnetka dirke.

 

Delegat GTSS mora pred začetkom treningov
pregledati ustreznost prijavljenih tekmovalcev.

 5.      
SESTANEK Z VOZNIKI

 Sestanek z navodili in informacijami –
briefing za voznike in predstavnike klubov bo objavljen v pogovoru serverja dirke
v obliki povezave do video materiala, kjer je jasno predstavljeno kakšno
obnašanje se od tekmovalcev pričakuje. Dolžnost voznika je, da sam sledi objavam
organizatorja, delegata GTSS o morebitnih  spremembah oziroma dodatnih briefingih
voznikov. Informacija bo objavljena na uradnih spletnih straneh in socialnih
omrežjih zapisanih pot točko 1. Organizator ima pravico kaznovati voznika, ki si
video materiala ne ogleda oziroma le-tega ne spoštuje.

 6.      
SIGNALIZACIJA

 6.1. Zastave

 6.1.1. Modra zastava – pokaže se voznikom,
ki so prehiteni za krog.

·       
nepremična – obdržite svojo smer.

·        
premična – eden ali več voznikov vas bo
prehitelo za krog pustite prehod.

·        
Voznika v istem krogu pod modro zastavo ni
dovoljeno prehiteti.

 

6.1.2. Rumena zastava

·        
Pomeni nevarnost, manjšaj hitrost, prepovedano
je prehitevati.

 6.1.3. Šahovnica – črno bela zastava konec
dirke.

 7.      
PRAVILA OBNAŠANJA MED VOŽNJO NA DIRKALIŠČU

 7.1 Prehitevanje

 7.1.1. Med dirko lahko dirkalnik, ki je sam
na stezi, uporablja vso širino steze. Vendar, kadarkoli ga dohiti dirkalnik, ki
je samo trenutno ali pa konstantno hitrejši, vozniku ni dovoljeno premikanje z
ene strani na drugo ali vijuganje, da bi preprečil dovoljeno prehitevanje
(prehitevalni manever), ko sotekmovalec že vozi ob njegovem boku. Dolžan mu je
dati prednost in dovoliti prehitevanje. V kolikor voznik, ki je bil ujet
(dohitet) ne opazi, da ga želi drugi voznik prehiteti za en krog, mu bo to
pokazal sodnik z zastavo modre barve. Voznik, ki ne upošteva opozoril z modro
zastavo, je lahko kaznovan z odvzemom 4 točk. Načrtno in ponavljajoče nespoštovanje
pravila je lahko kaznovano z izključitvijo.

 7.1.2. Skozi ovinke, kakor tudi vstopna in
izstopna področja, lahko vozniki vozijo kakor želijo, v mejah širine steze.
Prehitevanje; glede na pogoje, lahko poteka po levi ali desni strani. Vsakršni
manevri, ki lahko ovirajo druge voznike, kot na primer nenadna ali nevarno
sprememba smeri, več kot ena sprememba smeri, namerno potiskanje dirkalnikov
proti notranji ali zunanji strani ovinka ali kakršnakoli druga nevarna
sprememba smeri, so strogo prepovedani in bodo kaznovani, glede na težo in
ponavljanje prekrška, z odvzemom 5 točk ali izključitvijo iz dirke, prepovedjo
udeležbe na naslednji/h dirkah, odvisno od ponavljajočih se incidentov.
Prehitevanje ob rumeni zastavi se dirkača kaznuje z odvzemom 4 točk.

 7.1.3. Ponavljajoče resne napake ali vidno
pomanjkljivo obvladanje dirkalnika (kot je vožnja izven steze), lahko privedejo
do izključitve voznika. V primeru neprostovoljnega izleta iz steze je potrebno
spremljati dogajanje za seboj in se vključevati nazaj na progo tako, da se ne
ovira sotekmovalca, kateri prihaja za teboj. Za neprimerno vključevanje na
stezo in tako oviranje prihajajočega dirkača bo dirkač za tako početje kaznovan
z odvzemom 4 točk.

 7.1.4. Dotiki in trki: kaznovan bo voznik,
po prijavi FIA komisije s KAZENSKIMI TOČKAMI ali z izključitvijo, prepoved
dirkanja na naslednji dirki.

 7.1.5. AD (auto-drive) med dirko ali
kvalifikacijami NI dovoljen zaradi same koncentracije drugih udeležencev med
dirko. Tako početje se bo strogo obravnavalo in kaznovalo z odvzemom 5 točk.
Vsako nadaljnje ponavljanje se bo tekmovalca izključilo iz GTSS prvenstva ali
kaznovalo s prepovedjo vožnje na naslednji dirki.

 7.1.6. Igra v določenih primerih avtomatsko
dodeli kazen oziroma penalty za nepravilno vožnjo – sekanje ovinkov, kontakt z
drugimi avtomobili itd. Kazen odslužimo z upočasnjeno vožnjo. V primeru, da
voznik prejme avtomatsko kazen, jo mora nujno odslužiti še v istem krogu, v
katerem je bila kazen dodeljena. Z drugimi besedami, štartno-ciljne črte ne
smemo prečkati s kaznijo oz. penalty-jem. Neupoštevanje tega pravila se smatra
kot kršitev in je kaznovana z odvzemom 4 točk.

 7.2 ZAPUŠČANJE DIRKE

 7.2.1. Voznik dirkalnika, ki želi zapustiti
dirko, bo moral pojasniti, zakaj je dirko zapustil. Zapustitev serverja-a iz
nepojasnjenih razlogov se lahko tudi kaznuje s prepovedjo udeležbe na naslednji
dirki ali izključitvijo s tekmovanja.

 8.      
PROSTI TRENING

 Na prostem treningu je dovoljena uporaba vseh
zmesi gum iz GTS nabora.

 9.      
KVALIFIKACIJSKI TRENING – MERJENJE ČASA ZA
ŠTARTNE POZICIJE

 Vsaki skupini bo dodeljen 20 minutni
kvalifikacijski trening na katerem se bodo merili časi vsakega kroga.
Kvalifikacije so predvidene ob 19h10. Izmerjeni časi bodo osnova za postavitev
štartnih mest za dirko ki sledi po krajšem 10 min odmorom. V primeru enakih
časov bo o štartnem mestu odločal drugi najboljši čas in tako dalje.

 Ponoven štart bo dovoljen do maksimalno 3x.

 10.  
DIRKA

 10.1.       
Tekmovanje sestavljajo prosti treningi,
kvalifikacijski treningi in dirke. (Krožne in vzdržljivostne)

 10.2.       
Točkovanje dirke za državno prvenstvo je opisano
v 11. točki tega pravilnika.

 10.3.       
 ŠTART DIRKE

10.3.1. Organizator je dolžan opozoriti tekmovalce po zaključku kvalifikacij
na začetek dirke z besedo »VSI NA PISTO« organizator mora to ponoviti vsaj 2
ali več krat. Ko so vsi dirkači na pisti je dolžan opozoriti vsaj 2x na
začetek dirke »ŠTART DIRKE«

10.3.2. Tekmovalci kateri ne bodo upoštevali opozorila organizatorja bodo sami
odgovorni zaradi neupoštevanje signalizacije in posledično izgubili štartno
pozicijo. Prijave na to temo NE BODO mogoče, saj tekmovalci bodo sami
odgovorni zaradi neupoštevanje signalizacije.

10.3.3. Tekmovalec kateri ostane na štartu zaradi okvare (lag-a/slabe
povezave/BUGA itd) se mora po 30 sekundah umakniti iz steze, zaradi ogrožanja
varnosti drugih sotekmovalcev. Dirkač kateri ne bo upošteval tega navodila bo
obravnavan z strani FIA-e katera bo preučila težo dogodka in izrekla primerno
kazen.

10.3.4. Štart dirke (v primeru obstanka na štartu) se ponavlja 2x. Če se to
ponovi še v tretje, se dirka nadaljuje ne glede na to koliko tekmovalcev
obstane na štartu.

10.3.5. Ponovni štart dirke lahko odredi samo organizator dirke, če
presodi da je to nujno potrebno, do takrat se vozi naprej kot da je štart
uspel. Kakršnokoli pisanje, vpadanje na druge serverje se lahko kaznuje, namreč
to moti dirkače katerim je štart uspel in vozijo dirko.


10.3.6. Voznikom kateri so obstali na štartu se upošteva 50% točk za mesto, ki
so ga osvojili na kvalifikacijah. Prav tako se jim upošteva kot da so dirko
odpeljali in s tem ne ogrožajo nujne prisotnosti na dirkah katera je potrebna
za podeljevanje nagrad ob koncu sezone.

 11.  
 TOČKOVANJE

 11.1.       
Sistem točkovanja

1mesto 25 točk

2mesto 18 točk

3mesto 15 točk

4mesto 12 točk

5mesto 10 točk

6mesto 8 točk

7mesto 6 točk

8mesto 4 točke

9mesto 2 točki

10 mesto 1 točka

11.2.       

Za najhitrejši krog dirke se dirkača nagradi z
eno dodatno točko.

 11.3. Vozniku se za skupno točkovanje
upoštevajo vse osvojene točke. V primeru, da vozniki v končnem seštevku
prvenstva osvojijo enako število neto točk, odloča o uvrstitvi:

·    
večje število bruto točk,

·        
več prvih, več drugih, itd. mest do odločitve,

·        
boljša uvrstitev na zadnji dirki

 12.  
KAZENSKE DOLOČBE

 12.1 KAZNI

 Med trajanjem dirke praviloma izreka
direktor dirke in jo v naslednjem krogu pokaže voznikom. Direktor dirke o svoji
odločitvi poroča vodstvu dirke. Ostale kazni izreka vodstvo dirke na osnovi
prijave direktorja dirke ali tehničnega komisarja. Vozniki, ki ne upoštevajo
tega pravilnika in določila pravil FIA GTSS, so lahko kaznovani:

·        
Odbitek 2 točk za manjkajočo udeležbo na
sestanku z vozniki (briefing).

·        
Odbitek 4 točk za neupoštevanje modre
zastave.

·        
Odbitek 4 točk za vrnitev na stezo, s katere
je zletel, na nepravilen način

·        
Odbitek 4 točk ob prehitevanju pri rumeni
zastavi.

·        
Odbitek 4 točk za ne odsluženo kazen do konca
tekočega kroga dodeljene kazni zaradi trkov/krajšanja steze s strani igre

·        
Odbitek 5 točk zaradi nešportne vožnje –
namernega vijuganja, potiskanja.

·        
Izključitev iz tekmovanja za voznika, ki
namerno povzroča nezgode.

·        
Izključitev iz tekmovanja za nespoštljivo in
žaljivo obnašanje do udeležencev dirke.

 

 

12.2. PRIJAVA/PRITOŽBA

Voznik kateri je bil udeležen ali oškodovan
zaradi trka/dotika med dirko naj podajo prijavo na
 e-mail fijakomisija@gmail.com ali venetic.info@gmail.com.

FIA-jino komisijo sestavlja 6.članska posadka.


Prijava oškodovanega naj vsebuje:

·        
Številka kroga v katerem se je incident zgodil.

·        
Ime oškodovanega in povzročitelja.

·        
Posnetek mora biti nujno priložen.

·        
Posnetek mora bit posredovan iz vzornega kota povzročitelja
in oškodovanega in sicer z zunanjo kamero katero prikazuje vozilo od zunaj

·        
Posnetek je lahko posredovan na e-mail, naložen
na YT ali na oblak (kot je na primer DROPBOX)

·        
Prijava oškodovanca mora biti podana najkasneje
do torka, se pravi 2 dni po odpeljani dirki.

·        
Kasnejših prijav se za nazaj ne obravnava.

·        
Če prijava ne bo napisana v skladu z pravili se
ne bo obravnavala.

·        
komisija je dolžna odgovoriti na prijavo v 48
urah od prejema prijave.

·        
Lažne ali neutemeljene prijave imajo lahko kot
posledico kaznovanje osebe katera je prijavo podala.

·        
FIA je dolžna obvestiti osebo katera je v
postopku obravnave, ta oseba ima omogočeno podati obrazložitev dogodka za
katero je bila podana prijava.

·        
Pritožba zoper odločitve FIA-e ni mogoča

12.3. PISANJE MED DIRKO IN KVALIFIKACIJAMI

 Med dirko in kvalifikacijami ne bo
dovoljeno pisanje (psn, lobby chat) nikomur od tekmovalcev razen organizatorju
dirke ter FIA članom.

Pisanje med kvalifikacijami ali dirko bo obravnavano kot kršenje pravilnika o
GTSS-u in posameznik bo kaznovan z 1 točko. Vsako nadaljnje ponavljanje ali
neupoštevanje direktorja/organizatorja med kvalifikacijami in dirko bo
kaznovano z 1 točko.

Kletvice so PREPOVEDANE v serverju (tudi po
dirki). Vsaka kletvica na serverju se bo strogo obravnavala in kaznovala z 5
točkami za vsako besedo.

V primeru, da član komisije opazi nepravilnost med potekom kvalifikacij in
dirko, je dolžan opozoriti organizatorja, če se ta ne odzove lahko opozori
kršitelja tudi član komisije.