GranTurismo Slovenia
October 24, 2020

Športni pravilnik Gran Turismo Sport Slovenia

ŠPORT PRAVILNIK DRŽAVNEGA IN POKALNEGA PRVENSTVA V GRAN TURISMO SPORT SLOVENIJA ZA SEZONO 2020

 1. RAZPIS

Strokovni svet Gran Turismo Sport Slovenija razpisuje državno prvenstvo Republike Slovenije v GTSS v letu 2020, skladno s pravili FIA, določili Športnega pravilnika in pravilnika organizatorjev GTSS tekmovanja.

Dodatek in spremembe tega pravilnika bodo v slovenskem jeziku in bodo uporabljene tudi za tolmačenje le tega.

FIA komisija GTSS lahko sproti spreminja/dopolnjuje pravila, ampak je obvezana v 12 urah seznaniti vse udeležence tekmovanja o morebitnih spremembah.

Obvestila so objavljena na www.granturismo.si, FB strani GT SPORT SLOVENIA, GT Sport Slovenia, Playgame.si, če nekdo ni prebral obvestila je za posledice odgovoren sam.

2. PRIJAVA

Prijava novih tekmovalcev ni možna med tekočo sezono. Prijave so odprte en mesec pred pričetkom nove sezone.

Za prijavo v GTSS prvenstvo potrebujemo vaše ime in priimek, ter ime vašega PSN računa pod katerim bi tekmovali. Prijave pošljete na info@playgame.si

Novi udeleženci začnejo na najnižjem serverju SV2 oziroma SV3. Vsi datumi dirk so javno dostopni na Facebook strani GT Sport Slovenia, spletni strani www.granturismo.si.

3. NAPREDOVANJE/NAZADOVANJE

Iz serverjev (SV2 in SV3) na koncu sezone napredujejo prvi trije uvrščeni (prvi trije iz SV2 pridejo v SV1 prav tako iz SV3 v SV2) . Zadnji trije pa padejo na nižji server v tem primeru iz SV2 v SV3 ali iz SV1 v SV2. Pritožba na to ni mogoča. Če se nekdo samovoljno pridruži v server višjega ranga brez, da bi to bilo odobreno s strani FIA, se ga kaznuje tako, da se mu dosežene točke ne upoštevajo.

Če ima nekdo isto število točk na koncu sezone se upošteva kdo je na zadnji dirki osvojil večje število točk.

Udeleženec ki želi zapustiti GTSS prvenstvo mora posredovati e-mail (spodaj napisan) in obrazložiti zakaj zapušča prvenstvo. Udeleženec ki zapusti prvenstvo in se želi prijaviti/vrniti v tekmovanje se obravnava kot novi sodelujoči. Prične s tekmovanjem na SV3 oz. SV2 serverju. Voznik kateri je bil prisoten samo eno dirko ali dve, nato ga pa do konca sezone ni bilo, se mu točke izničijo in se ga ne upošteva kot tekmovalca prvenstva. Neaktivni vozniki bodo izbrisani iz seznama udeležbe.

4. KOLEDAR DIRK

Koledar dirk je objavljen na uradni spletni strani GTSS, http://www.granturismo.si, v uradni skupini GT SPORT SLOVENIA in GT Sport Slovenia ter na FB strani Playgame.si

5.VODSTVO DIRKE

Vodenje dirke in nadzor nad vodenjem dirke izvaja kreator serverja GTSS.

5.1 Kreator serverja mora imeti sledeči dnevni red:

 1. Ugotovitev prisotnosti.
 2. Pregled uradnega treninga in kvalifikacij.
 3. Potrditev štartne liste in izhoda na štart.

5.2 Kreator serverja po končani dirki

 1. Obravnava morebitne proteste.
 2. Poroča o poteku tekmovanja.
 3. Poročilo dirke, slikanje rezultatov dirke.
 4. Deljenje posnetka dirke.

Delegat GTSS mora pred začetkom treningov pregledati ustreznost prijavljenih tekmovalcev.

6. SESTANEK Z VOZNIKI

Sestanek z navodili in informacijami – briefing za voznike in predstavnike klubov bo objavljen v pogovoru serverja dirke v obliki povezave do video materiala, kjer je jasno predstavljeno kakšno obnašanje se od tekmovalcev pričakuje. Dolžnost voznika je, da sam sledi objavam organizatorja, delegata GTSS o morebitnih spremembah oziroma dodatnih briefingih voznikov. Informacija bo objavljena na uradnih spletnih straneh in socialnih omrežjih zapisanih pot točko 1. Organizator ima pravico kaznovati voznika, ki si video materiala ne ogleda oziroma le-tega ne spoštuje.

7.SIGNALIZACIJA

ZASTAVE

Modra zastava – pokaže se voznikom, ki so prehiteni za krog.

Nepremična – obdržite svojo smer.

Premična – eden ali več voznikov vas bo prehitelo za krog pustite prehod.

Voznika v istem krogu pod modro zastavo ni dovoljeno prehiteti.

Rumena zastava

Pomeni nevarnost, manjšaj hitrost, prepovedano je prehitevati.

Šahovnica – črno bela zastava konec dirke.

8. PRAVILA OBNAŠANJA MED VOŽNJO NA DIRKALIŠČU

 1. PREHITEVANJE

Med dirko lahko dirkalnik, ki je sam na stezi, uporablja vso širino steze. Vendar, kadarkoli ga dohiti dirkalnik, ki je samo trenutno ali pa konstantno hitrejši, vozniku ni dovoljeno premikanje z ene strani na drugo ali vijuganje, da bi preprečil dovoljeno prehitevanje (prehitevalni manever), ko sotekmovalec že vozi ob njegovem boku. Dolžan mu je dati prednost in dovoliti prehitevanje. V kolikor voznik, ki je bil ujet (dohitet) ne opazi, da ga želi drugi voznik prehiteti za en krog, mu bo to pokazal sodnik z zastavo modre barve. Voznik, ki ne upošteva opozoril z modro zastavo, je lahko kaznovan z odvzemom 4 točk. Načrtno in ponavljajoče nespoštovanje pravila je lahko kaznovano z izključitvijo.

Skozi ovinke, kakor tudi vstopna in izstopna področja, lahko vozniki vozijo kakor želijo, v mejah širine steze. Prehitevanje; glede na pogoje, lahko poteka po levi ali desni strani. Vsakršni manevri, ki lahko ovirajo druge voznike, kot na primer nenadna ali nevarno sprememba smeri, več kot ena sprememba smeri, namerno potiskanje dirkalnikov proti notranji ali zunanji strani ovinka ali kakršnakoli druga nevarna sprememba smeri, so strogo prepovedani in bodo kaznovani, glede na težo in ponavljanje prekrška, z odvzemom 5 točk ali izključitvijo iz dirke, prepovedjo udeležbe na naslednji/h dirkah, odvisno od ponavljajočih se incidentov. Prehitevanje ob rumeni zastavi se dirkača kaznuje z odvzemom 4 točk.

Ponavljajoče resne napake ali vidno pomanjkljivo obvladanje dirkalnika (kot je vožnja izven steze), lahko privedejo do izključitve voznika. V primeru neprostovoljnega izleta iz steze je potrebno spremljati dogajanje za seboj in se vključevati nazaj na progo tako, da se ne ovira sotekmovalca, kateri prihaja za teboj. Za neprimerno vključevanje na stezo in tako oviranje prihajajočega dirkača bo dirkač za tako početje kaznovan z odvzemom 4 točk.

Dotiki in trki: kaznovan bo voznik, po prijavi FIA komisije s KAZENSKIMI TOČKAMI ali z izključitvijo, prepoved dirkanja na naslednji dirki.

AD (auto-drive) med dirko ali kvalifikacijami NI dovoljen zaradi same koncentracije drugih udeležencev med dirko. Tako početje se bo strogo obravnavalo in kaznovalo z odvzemom 5 točk. Vsako nadaljnje ponavljanje se bo tekmovalca izključilo iz GTSS prvenstva ali kaznovalo s prepovedjo vožnje na naslednji dirki.

Igra v določenih primerih avtomatsko dodeli kazen oziroma penalty za nepravilno vožnjo – sekanje ovinkov, kontakt z drugimi avtomobili itd. Kazen odslužimo z upočasnjeno vožnjo. V primeru, da voznik prejme avtomatsko kazen, jo mora nujno odslužiti še v istem krogu, v katerem je bila kazen dodeljena. Z drugimi besedami, štartno-ciljne črte ne smemo prečkati s kaznijo oz. penalty-jem. Neupoštevanje tega pravila se smatra kot kršitev in je kaznovana z odvzemom 4 točk.

2. ZAPUŠČANJE DIRKE

Voznik dirkalnika, ki želi zapustiti dirko, bo moral pojasniti, zakaj je dirko zapustil. Zapustitev serverja-a iz nepojasnjenih razlogov se lahko tudi kaznuje s prepovedjo udeležbe na naslednji dirki ali izključitvijo s tekmovanja.

3. PROSTI TRENING

Na prostem treningu je dovoljena uporaba vseh zmesi gum iz GTS nabora.

4. KVALIFIKACIJSKI TRENING – MERJENJE ČASA ZA ŠTARTNE POZICIJE

Vsaki skupini bo dodeljen 20 minutni kvalifikacijski trening na katerem se bodo merili časi vsakega kroga. Kvalifikacije so predvidene ob 19h10. Izmerjeni časi bodo osnova za postavitev štartnih mest za dirko ki sledi po krajšem 10 min odmorom. V primeru enakih časov bo o štartnem mestu odločal drugi najboljši čas in tako dalje.

Ponoven štart bo dovoljen do maksimalno 3x.

9. DIRKA

Tekmovanje sestavljajo prosti treningi, kvalifikacijski treningi in dirke. (Krožne in vzdržljivostne)

Točkovanje dirke za državno prvenstvo je opisano v 11. točki tega pravilnika.

 1. ŠTART DIRKE

Organizator je dolžan opozoriti tekmovalce po zaključku kvalifikacij na začetek dirke z besedo »VSI NA PISTO« organizator mora to ponoviti vsaj 2 ali več krat. Ko so vsi dirkači na pisti je dolžan opozoriti vsaj 2x na začetek dirke »ŠTART DIRKE«.

Tekmovalci kateri ne bodo upoštevali opozorila organizatorja bodo sami odgovorni zaradi neupoštevanje signalizacije in posledično izgubili štartno pozicijo. Prijave na to temo NE BODO mogoče, saj tekmovalci bodo sami odgovorni zaradi neupoštevanje signalizacije.

Tekmovalec kateri ostane na štartu zaradi okvare (lag-a/slabe povezave/BUGA itd) se mora po 30 sekundah umakniti iz steze, zaradi ogrožanja varnosti drugih sotekmovalcev. Dirkač kateri ne bo upošteval tega navodila bo obravnavan z strani FIA-e katera bo preučila težo dogodka in izrekla primerno kazen.

Štart dirke (v primeru obstanka na štartu) se ponavlja 2x. Če se to ponovi še v tretje, se dirka nadaljuje ne glede na to koliko tekmovalcev obstane na štartu.

Ponovni štart dirke lahko odredi samo organizator dirke, če presodi da je to nujno potrebno, do takrat se vozi naprej kot da je štart uspel. Kakršnokoli pisanje, vpadanje na druge serverje se lahko kaznuje, namreč to moti dirkače katerim je štart uspel in vozijo dirko.

Voznikom kateri so obstali na štartu se upošteva 50% točk za mesto, ki so ga osvojili na kvalifikacijah. Prav tako se jim upošteva kot da so dirko odpeljali in s tem ne ogrožajo nujne prisotnosti na dirkah katera je potrebna za podeljevanje nagrad ob koncu sezone.

11. TOČKOVANJE

Sistem točkovanja

1 mesto 25 točk
2. mesto 18 točk
3. mesto 15 točk
4. mesto 12 točk
5. mesto 10 točk
6. mesto 8 točk
7. mesto 6 točk
8. mesto 4 točke
9. mesto 2 točki
10. mesto 1 točka

Za najhitrejši krog dirke se dirkača nagradi z 1 dodatno točko.

Vozniku se za skupno točkovanje upoštevajo vse osvojene točke.

V primeru, da vozniki v končnem seštevku prvenstva osvojijo enako število neto točk, odloča o uvrstitvi:

Večje število bruto točk, več prvih, več drugih, itd. mest do odločitve, boljša uvrstitev na zadnji dirki

12. KAZENSKE DOLOČBE

 1. KAZNI

Med trajanjem dirke praviloma izreka direktor dirke in jo v naslednjem krogu pokaže voznikom. Direktor dirke o svoji odločitvi poroča vodstvu dirke. Ostale kazni izreka vodstvo dirke na osnovi prijave direktorja dirke ali tehničnega komisarja. Vozniki, ki ne upoštevajo tega pravilnika in določila pravil FIA GTSS, so lahko kaznovani:

Odbitek 2 točk za manjkajočo udeležbo na sestanku z vozniki (briefing).

Odbitek 4 točk za neupoštevanje modre zastave.

Odbitek 4 točk za vrnitev na stezo, s katere je zletel, na nepravilen način

Odbitek 4 točk ob prehitevanju pri rumeni zastavi.

Odbitek 4 točk za ne odsluženo kazen do konca tekočega kroga dodeljene kazni zaradi trkov/krajšanja steze s strani igre

Odbitek 5 točk zaradi nešportne vožnje – namernega vijuganja, potiskanja.

Izključitev iz tekmovanja za voznika, ki namerno povzroča nezgode.

Izključitev iz tekmovanja za nespoštljivo in žaljivo obnašanje do udeležencev dirke.

2. PRIJAVA/PRITOŽBA

Voznik kateri je bil udeležen ali oškodovan zaradi trka/dotika med dirko naj podajo prijavo na slednja dva e-mail naslova:

fia.komisija@gmail.com

fiakomisijagtss@gmail.com

FIA-jino komisijo sestavlja 6.članska posadka.

Prijava oškodovanega naj vsebuje:

Številka kroga v katerem se je incident zgodil.

Ime oškodovanega in povzročitelja.

Posnetek mora biti nujno priložen.

Posnetek mora bit posredovan iz vzornega kota povzročitelja in oškodovanega in sicer z zunanjo kamero katero prikazuje vozilo od zunaj

Posnetek je lahko posredovan na e-mail, naložen na YT ali na oblak (kot je na primer DROPBOX)

Prijava oškodovanca mora biti podana najkasneje do torka, se pravi 2 dni po odpeljani dirki.

Kasnejših prijav se za nazaj ne obravnava.

Če prijava ne bo napisana v skladu z pravili se ne bo obravnavala.

komisija je dolžna odgovoriti na prijavo v 48 urah od prejema prijave.

Lažne ali neutemeljene prijave imajo lahko kot posledico kaznovanje osebe katera je prijavo podala.

FIA je dolžna obvestiti osebo katera je v postopku obravnave, ta oseba ima omogočeno podati obrazložitev dogodka za katero je bila podana prijava.

Pritožba zoper odločitve FIA-e ni mogoča

3. PISANJE MED DIRKO IN KVALIFIKACIJAMI

Med dirko in kvalifikacijami ne bo dovoljeno pisanje (psn, lobby chat) nikomur od tekmovalcev razen organizatorju dirke ter FIA članom.

Pisanje med kvalifikacijami ali dirko bo obravnavano kot kršenje pravilnika o GTSS-u in posameznik bo kaznovan z 1 točko. Vsako nadaljnje ponavljanje ali neupoštevanje direktorja/organizatorja med kvalifikacijami in dirko bo kaznovano z 1 točko.

Kletvice so PREPOVEDANE v serverju (tudi po dirki). Vsaka kletvica na serverju se bo strogo obravnavala in kaznovala z 5 točkami za vsako besedo.
V primeru, da član komisije opazi nepravilnost med potekom kvalifikacij in dirko, je dolžan opozoriti organizatorja, če se ta ne odzove lahko opozori kršitelja tudi član komisije.