Glej spodaj novosti!

 

Najprej en lep dirkaški pozdrav vsem voznikom, vsem sponzorjem, ter vsem gledalcem!

Pred nami je 12 sezona, za katero sezono se ve?…ali skoraj rečeno NIČ, ja tudi pravi dirkači ne vejo kaj jih čaka in kje, kdo jih povabi v ekipo ali določen avto dirklanik,  pa tudi ne vejo ali bo vreme ok?

No, da bom kratek, pred nami je prvič OPEN liga, kar pomeni, da vsi sponzorji , nagrade so na voljo za vsakega, ne glede na države, povabljeni so igralci Slovenije, Hrvaške, ter Bosne in Hercegovine , Srbije, Madžarske, Poljske…

Open liga pod okriljem Slovenske komisije Fia GT in tudi zunanjih pomočnikov, kateri so neodvisni od dirkanja .

Ker nimamo znanega podatka koliko prijav bo , se prijave odprejo danes ob 12h, sprva za 14 voznikov, vsi vozniki kateri se prijavijo nad 14 prijavo, bodo obveščni kaj se dogaja, koliko število servejev bo na voljo, ali le 1 sv1 ali sv2 in vse do sv4, obveščeni bodo tudi koliko dirk bo na voljo, v koledarju dirk je na voljo 14 datumov, ali bo 14 dirk? Pa počakajmo glede prijav, na voljo bodo vsaj 4 dirke, plus TAC tekmovanje katero že poteka in šteje  za enake točke, kot ena dirka.

Koledar dirk je tudi sestavljen iz vseh raznih grup, N klasa, GR vse klase, ter F1? Ali bodo vse grupe? Ker gre za eno najbolj skrivnostnih sezon, bo koledar na voljo šele do 25.09 in datumsko bo ustrezal vsem tekmovalcem .

Če bo na voljo več prijav, več serverjev, bo za vsak server manj dirk, primer 2x server 1x server od 4 do 7 dirk, 3x server od 5 do 6 dirk, 4x server od 3x do 5x  dirk in ne pozabite, da TAC šteje za eno dirko!

 

Zakaj TAC sistem?

Ker dobimo tabelo najboljših  časov, trenutno je v tabeli preko 60 voznikov, kateri se bo odločil, da odvozi našo sezono, pa počakajmo tekom prijav in nekaj dni, vsa obvestila bodo v chatu, ter na vseh fb skupinah, glej spoddnje linke!

V primeru več serverjev , prijav, je TAC tabela, vrstni red časov po serverjih

 

NAVODILA PRIJAVE:  izpolni obrazec, ga skopiraj , copy paste in nam ga pošlji na info@playgame.si , danes od 12h in šteje kot prijava v novo sezono, plačilo na spodnji TRR, prijava za voznika je 50EUR, rok plačila 3 do 8dni, (v primeru dogovora, na meil , se lahko uredi plačilo na 2 obroka v obdobju 60dni)

 

Copy paste, pošlji na meil info@playgame.si vprašalnik, gre za uradno prijavo:

———————————————

Ime, priimek:

Starost:

Naslov:

E poštni naslov :

Tel številka:

Playstation uporabniško ime:

Kdaj si se prvič srečal/a z igro Gran Turismo?

Kje si slišal/a za skupno GTS?

Kateri avto, motor voziš v resnici?

Koliko časa na teden (v urah) porabiš za igro Gt 7?

Kateri setup uporabljaš, volan, sedež,ekran ali le plošček?

Voziš tudi v realnosti dirkalnik, gokart, cros? Ali si ga kdaj?Imaš željo da bi ga?

Katere dirkaške igre si igral do danes?

Bi lahko izboljšal ligo, ali pomagal pri sami ligi, ?

 


Prijavnina 50EUR na spodnji TRR

 

Trgovina in storitve z igralnimi konzolami

Damjan Šimenc s.p.

Dule 23

8351 Straža

ID za DDV : SI54648190

TRR ali IBAN: SI56 0297 0025 8708 574 NLB

Banka: NLB d.d. Seidlova c. 3, 8000 Novo mesto

BIC/SWIFT: LJBASI2X

 

Sklic 00 in datum, namen plačila GT7

 

HVALA ZA PRIJAVO IN PLAČILO!

 

ps: Enostavno skopiraj, copy, paste vprašalnik , v primeru plačila na TRR račun v obdobju 8dni nam lahko posreduješ tudi podatke plačila na naš meil info@playgame.si , V PRIMERU ŽELJE na obroke nam piši na meil!

 

Prijavnica

First of all, a nice racing greeting to all drivers, all sponsors, and all spectators!

Season 12 is ahead of us, which season is known?…or almost NOTHING, yes, even the real racers don’t know what awaits them and where, who invites them to the team or a certain race car, and they also don’t know if the weather will be ok ?

Well, to be brief, the OPEN league is ahead of us for the first time, which means that all sponsors, prizes are available for everyone, regardless of country, players from Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Hungary, Poland are invited. ..

Open league under the auspices of the Slovenian Fia GT Commission and also external assistants who are independent from racing.

Since we do not know how many registrations there will be, registrations will open today at 12:00, initially for 14 drivers, all drivers who register above 14 registrations will be informed about what is happening, how many serves will be available, or only 1 sv1 or sv2 and everything until sv4, they will also be informed how many races will be available, there are 14 dates available in the race calendar, will there be 14 races? Let’s wait for registrations, there will be at least 4 races, plus the TAC competition, which is already underway and counts for the same points as one race.

The race calendar also consists of all the various groups, N class, GR all classes, and F1? Will there be all groups? Since it is one of the most mysterious seasons, the calendar will only be available until September 25, and the date will suit all competitors.

If there will be more registrations, more servers, there will be less races for each server, for example 2x server 1x server from 4 to 7 races, 3x server from 5 to 6 races, 4x server from 3x to 5x races and don’t forget that TAC counts for one race!

 

Why the TAC system?

Because we get the table of the best times, there are currently over 60 drivers in the table, which one will decide to drive our season, but let’s wait during the registrations and a few days, all the notifications will be in the chat and on all fb groups, see the links below!

In the case of several servers, applications, there is a TAC table, the order of times by server

 

REGISTRATION INSTRUCTIONS: fill in the form, copy it, copy paste and send it to us at info@playgame.si, today from 12:00 p.m. and it counts as registration for the new season, payment on the TRR below, registration for the driver is 50 EUR, payment deadline 3 to 8 days, (in case of agreement, via email, payment can be arranged in 2 installments over a period of 60 days)

 

Copy paste, send the questionnaire to e-mail, it is an official application: INFO@PLAYGAME.SI

——————————————–

First Name Last Name:

Age:

Address:

E-mail address :

Phone number:

Playstation Username:

When did you first encounter the game Gran Turismo?

Where did you hear about the joint GTS?

What car, motorcycle do you really drive?

How much time per week (in hours) do you spend playing Gt 7?

What setup do you use, steering wheel, seat, screen or just the puck?

Do you also drive a racing car, go-kart, cross in reality? Have you ever had one? Do you have a desire to have one?

What racing games have you played till date?

Could you improve the league, or help with the league itself, ?

 

Registration fee 50 EUR on the TRR below

 

Shop and services with game consoles

Damjan Šimenc s.p.

Dule 23

8351 Guard

VAT ID: SI54648190

TRR or IBAN: SI56 0297 0025 8708 574 NLB

Bank: NLB d.d. Seidlova c. 3, 8000 New Town

BIC/SWIFT: LJBASI2X

 

Reference 00 and date, purpose of payment GT7

 

THANK YOU FOR REGISTERING AND PAYING!

Nagrade in info iz fbja

❗Petek ob 12h dopoldan bodo odprte uradne prijave, na www.granturismo.si sprva za 14 tekmovalcev ❗
👉 Prijava člana in plačilo 50e
👉 Prijava na meil šteje, kot uradna prijava, plačilo prijavnine v roku 3 do 8dni
👉 Do 14 tekmovalcev
👉 Do 7 rezerv v primeru večjega števila, plus teamsko tekmovanje, 2 v ekipi celo sezono, plus po želji dodatne rezerve
👉 V primeru, da bo nad 21 prijav, se odpre server 2, za 28 tekmovalcev, brez sistema ekip, v primeru dodatnih prijav, rezerve, teamsko tekmovanje
👉 Prijave trajajo do 25.09 ⚠️kar pa ne pomeni, da bodo prijave odprte za večje število 14 ali 14 plus sedem, ali 2x server ali 3x, zato ne odlasajte glede hitre prijave⚠️
👉 Do 25.09 že poteka TAC Nissan tekmovanje, katero enako šteje, se tockuje, kot 1 dirka
👉 V primeru ekip, se ekipe uredijo po TAC časih, najboljši najslabši… 1 in 14 ,2 in 13…
Nagrade 📢
Če ne gre za teamsko ekipno tekmovanje
👉 1.mesto 300e
👉 2.mesto Khd Twingo
👉 3.mesto Khd Twingo
👉 4.mesto Khd Twingo
Če gre za teamsko ekipno tekmovanje
👉 1.mesto 500e team
👉 2.mesto 100e in Khd Twingo
👉 3.mesto Khd Twingo
👉 4.mesto Khd Twingo
Za ostale nagrade, in nove sponzorje poročamo tekom prijav in sezone, velja tudi za denarne nagrade v primeru Sv2 sv3…
👉 ❗Prijave se odprejo 1.september ob 12h dopoldan in se zaprejo po naši odločitvi, vse info kdo je že prijavljen in koliko je še na voljo prijav, bodo objavljenega na vseh fbjih in spletni strani ❗
O tekmovanju
👉 Koledar dirk je že na voljo, osnutek, lahko pride do sprememb v dirkah
👉 1x TAC dirka časi
👉 14x Dirk dolžine 40min, 10min kvalifikacije
👉 Dirke ob nedeljah, v primeru enega serverja 20h, dva serverja Sv2 18h ter Sv1 20h, v primeru treh serverje sv3 sobote ob 20h izjemoma ali spodaj, sistem manj dirk po serverju
👉 Več serverje Sv2 sv3 sv4.. Dva serverja vsak 7x dirk plus TAC, trije serverji, vsak server 5 dirk plus TAC, štirje serverji, vsak 4 dirke plus TAC, vse dirke ob nedeljah ob 20h
👉 100% damage
👉 Bop on Oz tuning off za vse dirke
👉 Dežne in suhe dirke
👉 FIA pravila
👉 Na voljo večina grup iz GT7 ali le ena grupa
Koledar dirk, je le povzetek kako lahko poteka datumsko sezona in katere grupe vozil so na voljo, NI pa koledar uradni in bistvenega pomena, kot je že zgoraj javljeno, glede serverjev in glede dirk 4 do 14+1, ali le 4+1!
1.Race 1.10.2023 Goodwood Motor Circuit N Mini Moris old
2.Race 8.10.2023 Circuit de Spa-Francorchamps F1
3.Race 15.10.2023 Autopolis N300
4.Race 29.10.2023 Daytona International Speedway F1
5.Race 5.11.2023 Autodromo Jose Carlos Pace (Interlagos) GR4
6.Race 12.11.2023 Fuji International Circuit F1
7.Race 26.11.2023 Circuit de Barcelona-Catalunya GR3
8.Race 10.12.2023 Panorama GR2
9.Race 10.12.2023 Suzuka Circuit F1
10.Race 17.12.2023 Red Bull Ring F1
11.Race 7.01.2024 Autodromo Nazionale di Monza F1
12.Race 14.01.2024 Raceway Laguna Seca GR1 NEW
13.Race 21.01.2024 Nurburgring GP F1
14.Race 4.02.2024 Circuit de la Sarthe GR1 Old 2h Endu
KJE NAS NAJDETE LINKI , NAVODILA,TOČKOVANJA , O TEKMOVANJIU, GT SKUPINE, SPLETNE STRANI!
WHERE TO FIND US LINKS, INSTRUCTIONS, ABOUT COMPETITIONS, GT GROUPS, WEBSITES!

Admin Damjan Šimenc vsa osebna vprašanja v chat ali 031-434-225 Damjan

www.facebook.com/profile.php?id=100013190620851

Splošni GT FB:

www.facebook.com/GranTurismoSlo/

Uradni GT FB

www.facebook.com/groups/326787764457128

Splošni GT7 FB

www.facebook.com/groups/664089081243445

GTS TWINGO LEMA FB

www.facebook.com/groups/3182834621994411

GT HONDA CIVIC GRAN TURISMO FB 

www.facebook.com/groups/647595803023211

PLAYSTATION 5 FB SLOVENIA 

www.facebook.com/groups/3340246849430588

GRANTURISMO.SI WEB WWW.GRANTURISMO.SI

DISCORD GT SLOVENIA

YOUTUBE GT PLAYGAME SLOVENIA live prenos dirk

www.youtube.com/@playgamesi596

PLAYGAME.SI FB

www.facebook.com/Playgame.si

 

ZAHVALE VSEM SPONZORJEM !

Sponzorji tekmnovanja

Vsem tekmovalcem srečno, ter na polno v novi sezoni!

 

Donacije in sponzorstva, čez celotno leto oz sezono iščemo NOVE sponzorje, mali sponzor 50e z ddv racun, glavni sponzor 300e z ddv racunom,

Račun je kot strošek vašega oglaševanja, smo davčni zavezanec!

Mi kot skupina pa vam nudmo reklamo, na vseh naših fb portalih,domet 50k plus,  vseh spletnih straneh (glejte linke zgoraj), nato v sami igri, komentiranje , live dirke v ŽIVO, live zahvale sponzorjem, nato vaš logo reklama na dirkalnem Twingu by Lema Playgame, kateri se bo v novem letu 2k24 najahal na krožno hitrostnih dirkah, nato na trening Gran Turismo avtu Honda Civic, kateri se celo leto nahaja na dirkališlu Raceland Krško, pa tudi za vaše nalepke za vozila, poskrbimo mi brezplačno!

Za sponzorstvo ali pomoč, nam prosim pišite na meil info@playgame.si ali pokličite na 031-434-225 Damjan

 

Sprejemamo tudi donacije za našega noro pridnega komentatorja VITO ZURC, poznavalca vseh nas Gran Turismo voznikov, kateri že kar 3leta dni sodeluje z nami in z velikim  veseljem komentira vse naše dirke!  Do sedaj je pokomentiral prek 200 dirk!!

Donacije za komentatorja spodaj:

5,10,15e

 

Trgovina in storitve z igralnimi konzolami

Damjan Šimenc s.p.

Dule 23

8351 Straža

ID za DDV : SI54648190

TRR ali IBAN: SI56 0297 0025 8708 574 NLB

Banka: NLB d.d. Seidlova c. 3, 8000 Novo mesto

BIC/SWIFT: LJBASI2X

 

sklic 00 in datum, namen plačila GT7VITO

 

Hvala vsem za donacije, sponzorstva in še več!

 

 

NOVOSTI NOVICE

5.09.2023

 

📢Počasi polnimo drug server Gran Turismo Slovenia 12 sezono open liga, na voljo še 11 prijav…
👉 Nagrade za drug server ostajajo enake in delno nove .. ⚠️1.mesto 300eur⚠️, 🏁2.mesto Khd Lema🏁 Racing Renault Twingo⚠️ 3.mesto 100e…⚠️
Plus za vse voznike Gran Turismo Majice, nalepke, plakati, 6x rent trening day Honda Civic Eg in ostal 👉🏁
Trenutno
👉13 Slovenskih voznikov
👉4 Hrvaški vozniki
NOVOSTI Z DNEM 28.09 2023
-TAC najboljši tekmovalec oz najhitrejši je že znan!
Ene izmed najvecjih Time Attack tekmovanj v Gran Turismo Slovenia je za nami, na listi prek 30 prijavljenih in prek 80 časov. Seveda prijave za server 3 so še odprte,cena za sezono server 3 je 25e.
Prvi najhitrejši v TAC je Eric Stipetić
Kateri prejme pokal 🏆 in bon v vrednosti 100e
Vse zahvala vsem na sodelovanju.
V teh dneh sledi lestvica in točkovanje za prvi TAC točke se tudi štejejo skupni rezultat vseh dirk, na sporedu bo za server 1 in server 2, 7x dirke plus TAC točke, server 3 ni deležen TAC točk
S TAC tekmovanjem smo dobili po serverjih najhitrejše dirkače, ali bo tako tudi na dirkah? Prva dirka za server 1 Pro server ,prvih 14 najhitrejših v TAC, bo na sporedu 15.10.2023 ob 20h
Stream live prenos na YouTube playgame.Si
Vabljeni k ogledu dirke 🏁
Kdaj prva dirka? Kdaj koledar dirk? Katera vozila?
👉Koledar in razpored po serverjih za tekmovalce sledi v teh dneh
👉 En server, ena dirka teden
👉 Sever pro sv1 predvidoma dirka prva 15.10’2023 ob 20h
👉 Kvalifikacije 10min
👉 45 min dirka
👉 Realno vreme
👉 Server 2 Sv2 Semi Pro 22.10. .2023
👉 Server 3 so še vedno odprte prijave
👉 Vozila in klase vozil tudi znane v teh dneh
Stay tuned 💪
Prijave so odprte, polnimo tretji server 🏁
Iz igre v pravi dirkalnik 🏁
PRIJAVE ZA SERVER 3 so odprte, ter prijava za vse kandidate iz server 1 ali server 2 ali nove le 25e, zakaj?
-NE BO glavne nagrade  RENAULT TWINGO BY LEMA PLAYGAME, ter denarna nagrade so manjše do max 300e za prvo mesto!
-na voljo je še nekaj prostih mest, plus rezerve
-prijave enako v tem postu, skopiraš prijavnico in jo pošlješ na znani meil info@playgame.si , ter plačilo na naš TRR račun, kateri je naveden, glej gor!
Vsem hvala za nove prijave, prvo uradno dirko za SV1 štartamo 15.10.2023 ob 20h, SV2 22.10.2023 prijavljeni, dodaj OBVEZNO psn ime playgame81, server gosti enako playgame81
Stream prenos in pokomentiranih dirk sledi na YT Playgame.si
Hvala vsem na sodelovanju!
NOVOSTI 12.10
Potek dirk in datumi za 12 sezono open liga Gran Turismo Slovenia!
1.dirka 15.10.2023 Server 1 RACE 1 Radical SR3 SL Road Atlanta
2.dirka 22.10.2023 Server 2 RACE 1 Nissan Silvia Spec R S15 Touring Car Mount Panorama
3.dirka 29.10.2023 Server 3 RACE 1
4.dirka 5.11.2023 Server 1 RACE 2 Corvette C7 Gr.3 Interlagos
5.dirka 12.11.2023 Server 2 RACE 2 Bmw M4 gr.4 Mercedes SLS Amg gr.4
6.dirka 19.11.2023 Server 3 RACE 2
7.dirka 26.11.2023 Server 1 RACE 3 Viper SRT GT3 R 15 Gr.3 , Ford Mustang Gr.3 , Laguna Seca
8.dirka 3.12.2023 Server 2 RACE 3 NSX GT500 ,08 Fuji International Short
9.dirka 10.12.2023 Server 3 RACE 3
10.dirka 17.12.2023 Server 1 RACE 4 Audi R5 Turbo DTM 19 Nurburgring Sprint
11.dirka 7.01.2024 Server 2 RACE 4 Huracan GT3 15 Gr.3 , 458 Italia GT3 13 Gr.3 , Monza Full Course
12.dirka 14.01 .2024 Server 3 RACE 4
13.dirka 21.01.2024 Server 1 RACE 5 Audi R18 16 Gr.1 Brands Hatch Grand Prix
14.dirka 28.01.2024 Server 2 RACE 5 McLaren P1 GTR 16 PP787 SPA 24h
15.dirka 4.02.2024 Server 3 RACE 5
16.dirka 11.02.2024 Server 1 RACE 6 SF23 Super Formula Honda 23 Suzuka Full
17.dirka 18.02.2023 Server 2 RACE 6 NSX GT500 08 GR2 24H Le mans
18.dirka 25.02.2024 Server 3 RACE 6
19.dirka 3.03.2024 Server 1 RACE 7 Mazda 787B 91 Gr.1 , POrsche 962 C 88 Gr.1 2h endurance Race Road Atlanta
20.dirka 10.03.2024 Server 2 RACE 7 Toyota ts030 hYBRID 12 Gr.1, endurance 2h Nurbrurgring Gp Grand Prix
21.dirka 17.03.2024 Server 3 RACE 7 1.30h endurance
ps: Server 3 se še odločimo, ali bo tekmovanje free, ali enako nagradno tekmovanje, katere piste , ter vozila se bo vozilo, pa bo javljeno vsaj 5 dni pred prvo dirko za server 3
Spodaj tudi prijavljeni tekmovalci do danes!
Točkvanje TAC za server 1 in 2, SV3 ni bil teležen TAC tekmovanja!
SERVER PRO SV1
1.mesto Erik Stipetič CRO 10 Točk
2.mesto Miha Vale SLO 9 Točk
3.mesto Igor Perković CRO 8 Točk
4.mesto Đani Buzuk CRO 7 Točk
5.mesto Tomislav Pinter CRO 6 točk
6.mesto Mario Barič CRO 5 Točk
7.mesto Jaka Kotnik SLO 4 točke
8.mesto Anze Horvat SLO 3 Točke
9.mesto Žan Majhenič SLO 2 Točki
10.mesto Milena Hudin SLO 1Točka
11.mesto David Ivančič SLO
12.mesto Zgonc Martin SLO
13.mesto Boštjan Pečnik SLO
14.mesto xxxxxx
Server 2 PRO AM
1.mesto Danijel Vehab SLO 10 točk
2..mesto Gregor Štriker SLO 9 točk
3.mesto Klemen Primožič SLO 8 točk
4.mesto Mitja Čepin SLO ? 7 točk
5. mesto Mitja Županek SLO 6 točk
6.mesto Jože Hergan SLO 5 točk
7.mesto Žiga Petelinšek SLO 4 točk
8.mesto Andrej Belec SLO 3 točke
9.mesto Simon Podlogar SLO 2 točki
10.mesto Nik Kmet SLO? 1 točka
11.mesto Danijel Marakovič SLO?
12.mesto Iztok Topolovec SLO
13.mesto Teo Kokol
14.mesto Mario Farkaš SLO
SERVER AM SV3
1.mesto Jože Bajt SLO
2.mesto Žiga Koncilja SLO
3.mesto Kristjan Žorž SLO
NOVOSTI 12.10.2023
Road Atlanta bo prvo prizorišče nove 12 sezono Gran Turismo Slovenia open liga 🆕
Že to nedeljo 15.10’2023 se odvija prva uradna dirka, za najhitrejše člane server 1, server pro tekmovalce.
Radical nam je dostavil 14 dirkalnikov in vse zmesi Racing gum.
Poraba goriva 3x, obraba gum pa bo objavljena na kalifikacijah.
Server 18h ali popreje, server Playgame81
Kvalifikacije 20h le 10min
Dirka 40 min
100% damage
Racing vse zmesi gum
Poraba 3x
Obraba gum znana na kvalifikacijah
FIA pravila
FIA prijave do 24h isti dan na info@playgame.si
Stream prenos live dirke na YouTube playgame.Si
Srečno vsem 🍀
Spodaj prijavljeni vabljeni na prvo 🏁
SERVER PRO SV1
1.mesto Erik Stipetič CRO 10 Točk
2.mesto Miha Vale SLO 9 Točk
3.mesto Igor Perković CRO 8 Točk
4.mesto Đani Buzuk CRO 7 Točk
5.mesto Tomislav Pinter CRO 6 točk
6.mesto Mario Barič CRO 5 Točk
7.mesto Jaka Kotnik SLO 4 točke
8.mesto Anze Horvat SLO 3 Točke
9.mesto Žan Majhenič SLO 2 Točki
10.mesto Milena Hudin SLO 1Točka
11.mesto David Ivančič SLO
12.mesto Zgonc Martin SLO
13.mesto Boštjan Pečnik
NOVOSTI GLEDE PRIJAV ZA SERVER 3
Prosta mesta za server 3 🏁
Server 3 možne prijave, odprte prijave za
👉 Novi člani 25e 7x dirk
👉 Člani sv1 Sv2 prijavljeni, sv3 prijava le 15e
👉Pokalno open tekmovanje in državno prvenstvo
❗Kje se prijavim? gLEJ ZGORAJ COPY PASTE BESEDILO, prijavo na naš meil, plčailo na TRR
OBVEZNO  oddaj prijavo na nas meil info@playgame.si❗
Plačilo 25e nov član ali član iz sv1 Sv2 15e
Prva dirka za server 3 na sporedu 29.10.2023
V primeru da je server 3 zaseden do 10 tekmovalcev, prva nagrada denar 300e
Vabljeni 🏁
NOVOSTI 12.10 .2023
FIA PRAVILA IN PRIJAVE NESREČ!
Letos za 12 sezono bodo prijave nesreč potekale na naš znani meil:
info@playgame.si
Vse dirke so na nedeljo, (razen posebne spremebe) koledar temelji na vse nedelje, dirke ob 20h, po končani dirki, ali med dirko in čez teden
-je v chatu Gran Turismo Slovenia STROGO pregovarjanje glede nesreč, žalitve, kritike posameznika, vsa prerekanja bodo strogo kaznovana (minus ena dirka točk, ali ena dirka prepovedi),Enako velja za nesreče, izrive iz proge, brez vašega skupnega dogovora.
-v primeru nesreče na dirki, in če se počutiš oškodovanega, najprej naredi debato z udeležencem, fb chat dveh oseb, v primeru da se ne dogovorita, lahko oddaš isti dan, dan dirke, nedelja , do 24h prijavo na meil info@playgame.si, prijava mora vsebovati:
-opis nesreče
-ime priimek udeležencev
-kratek video posnetek dobre kvalitete
-čas nesreče
-razno
obvezno naj bodo prijave oddane isti dan do 24h, v primeru, dan kasneje, se prijave ne pregleduje
Fia strmi, da reši vsako prijavo nemudoma,do 3dni V Fia je tudi nedvisni član, kateri ne vozi dirk, oz več njih
v primeru prijave udeleženca in da fia ugotovi , da je udeleženec kateri prijavlja nesrečo, on sam pozvročitelj le tega, se ga enako kaznuje, zato prosimo realne prijave nesreč.
Hvala vsem in srečno na dirki, ter vsem želimo fer dirke in noro sezono!
FIA RULES AND ACCIDENT REPORTS!
This year, for the 12th season, accident reports will be sent to our well-known email:
info@playgame.si
All races are on Sunday, (except for special changes) the calendar is based on all Sundays, races at 8pm, after the race, or during the race and during the week
– in the Gran Turismo Slovenia chat it is STRICT to argue about accidents, insults, criticism of an individual, all arguments will be severely punished (minus one race points, or one race ban), The same applies to accidents, derailment, without your mutual agreement.
– in case of an accident at the race, and if you feel injured, first have a debate with the participant, fb chat of two people, in case you can’t agree, you can submit the same day, the day of the race, Sunday, within 24 hours to the email info@playgame. si, the application must contain:
-a description of the accident
– name and surname of the participants
– a short video of good quality
-the time of the accident
– miscellaneous
applications must be submitted on the same day by 24 hours, otherwise the application will not be reviewed a day later
FIA strives to solve every application immediately, within 3 days. In FIA, there is also an independent member who does not drive races, or several of them
in the case of a participant’s report and the fia finds that the participant who reports the accident is the only one who caused it, he will be punished in the same way, so we ask for real accident reports.
Thank you all and good luck on the race, and we wish everyone fair races and a crazy season!
12.10.2023 NOVOSTI
SERVER 1 prva uradna dirka v NEDELJO ob 20h 15.10.2023 
Vsi tekmovalci za Pro server sv1, so vabljeni na server Playgame81 od 19h
Pregled vozilo od 19h dalje in navodila tekmovanj na chatu od 19h do 19.50h
Ob 20h potek kvalifikacij, pozor ⚠ obvezno moraš biti na serverju, po končanih kvalifikacijah ne smeš obvezno iz boksov Oz lobija, server na voljo od cca vsaj 18h dalje
Trening server četrtek, petek, sobota
Obraba gum je neznanka, obrabe so od 2x do 12x, kakšna temperatura bo za vikend? Pa počakajamo, obraba znana na kvalifikacijah.
Od ponedeljka dalje trening server za 1 dirko server 2 semi pro katera dirka bo v nedeljo 22.02.2023
Vabljeni 🏁